Karel Širlo - Klempířství, pokryvačství, izolace. Operativní řešení individuálních zakázek.